%25E1%2583%25A1%25E1%2583%259E%25E1%2583%2594%25E1%2583%25AA%25E1%2583%2598%25E1%2583%2590%25E1%2583

ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

800X600_edited_edited.jpg

ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

dont%2520be%2520bored%2520ciover_edited_edited.jpg

ᲨᲔᲛᲔᲪᲜᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ

ᲒᲐᲛᲐᲠᲢᲘᲕᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

IMG_9383%25252520(1)_edited_edited_edited_edited.jpg

ᲗᲘᲑᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ

ᲨᲔᲜᲗᲕᲘᲡ

__________%2520%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2597%25E1%2583%2595%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A17_edited_e

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡᲗᲕᲘᲡ

თიბისიმ საქართველოს მოსახლეობის მხარდასაჭერად შექმნა პროგრამა „თიბისი შენთვის“, რომლის ფარგლებში COVID-19-ის გამოწვევების დასაძლევად კომპანია 5 მილიონ ლარზე მეტს გაიღებს. პროგრამა 2 ნაწილისგან შედგება: 2 მილიონი ლარი სოციალური დახმარების ინიციატივებისთვის გამოიყო, სადაც აქცენტი კეთდება დისტანციური განათლების ხელშეწყობაზე, მოხუცების დახმარებასა და ციფრული ტექნოლოგიების გავრცელებაზე; 3 მილიონ ლარზე მეტი კი, მომდევნო ორი თვის განმავლობაში დაეთმობა, როგორც ფიზიკური პირების, ისე ბიზნესების საკომისიო ხარჯის შემსუბუქებას.

ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲘᲡ ᲡᲘᲐᲮᲚᲔᲔᲑᲘ

100 ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲐ 100 ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, თიბისი შენთვის პროგრამის ფარგლებში,  ბიზნესის მხარდასაჭერად ახალ პროექტს იწყებს, რომლის მიხედვითაც, 2020 წლის ბოლომდე, 100 ბიზნესისთვის 100 ციფრული სტრატეგია მომზადება.

for-web-shentvis-1.png